Szanowni pacjenci,

uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej zasadami bezpieczeństwa w związku z zaplanowaną u Państwa w najbliższym czasie hospitalizacją w Narodowym Instytucie Onkologii.

ZALECENIA DLA PACJENTA

 1. Na 10 dni przed przyjęciem do szpitala, jeżeli to możliwe:
 • unikanie wychodzenia z domu do miejsc publicznych, poruszania się środkami transportu zbiorowego,
 • unikanie kontaktów interpersonalnych innych niż domowe,
 • pozostawanie w minimum 7 dniowej (optymalnie 10 – dniowej) kwarantannie domowej wraz z domownikami,
 • częste mycie i dezynfekcja rąk,
 • obowiązek telefonicznego poinformowania szpitala o wystąpieniu objawów zakażenia (kaszel, gorączka, duszność, utrata węchu i smaku) lub ekspozycji na wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa),
 • jeżeli Pacjent przebywa w kwarantannie/izolacji planowana hospitalizacja nie odbędzie się, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 1. Wykonanie testów w kierunku SARS-CoV-2 przed planowanym przyjęciem do szpitala.

Narodowy Instytut Onkologii przed planowanym przyjęciem pacjentów do szpitala honoruje wyniki badań PCR (wymazów) wykonane w laboratoriach zewnętrznych,

W dniu zaplanowanego przyjęcia do szpitala Pacjenci powinni dostarczyć ujemny wynik badania PCR (wymazu) w kierunku SARS-CoV2 wykonanego maksymalnie 48 godzin wcześniej.

Możliwe jest wykonanie testu w NIO-PIB na podstawie otrzymanego skierowania na badanie

PRZYJĘCIE

Wymaz na obecność wirusa SARS-CoV-2

 1. Pacjenci zgłaszają się do wyznaczonego gabinetu pobrań w celu wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa).
 2. Pacjenci zgłaszają się samodzielnie bez osób towarzyszących, (opiekunowie wchodzą tylko z osobami wymagającymi pomocy osób trzecich lub z osobami z ograniczeniami psychoruchowymi).
 3. Gabinet pobrań dla Pacjentów i osób niepełnosprawnych na wózkach, którzy mają pobierany wymaz w dniu przyjęcia – zlokalizowany jest w wejściu D – gabinet 127.
 4. Gabinet pobrań dla Pacjentów, którzy maja pobierany wymaz dobę lub dwie przed planowanym przyjęciem do szpitala – gabinet -1A boczne wejście do NIO przy Centrum Edukacyjno Konferencyjnym.
 5. W trakcie oczekiwania na wymaz przed gabinetem pobrań pacjenci zobowiązani są do stosowania ogólnie przyjętych zaleceń sanitarnych tj. noszenia maseczek oraz zachowania dystansu społecznego.

Wyniki testów przed planowanym przyjęciem do szpitala:

 • Pacjenci, którzy mają wykonywany wymaz dobę lub dwie przed planowanym przyjęciem do szpitala dostają powiadomienie telefonicznie tylko w przypadku, gdy wynik testu jest pozytywny (dodatni). Pacjenci, którzy nie otrzymają telefonu mają wynik testu negatywny (ujemny) i zgłaszają się w dniu przyjęcia do na Izbę Przyjęć
 • Pacjenci, którzy mają pobierany wymaz w dniu przyjęcia oczekują na wynik testu na terenie szpitala lub poza szpitalem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego
 • Informacja o wyniku testu Pacjenta przekazywana jest telefonicznie przez lekarza dyżurnego z klinki, do której ma być przyjęty
 • Po otrzymaniu negatywnego wyniku testu Pacjenci zgłaszają się do na Izbę Przyjęć w celu przyjęcia na oddział
 • W trakcie oczekiwania na przyjęcie na oddział Pacjenci zobowiązani są do stosowania ogólnie przyjętych zaleceń sanitarnych tj. noszenia maseczek oraz zachowania dystansu społecznego
 • Tylko ujemny wynik testu warunkuje przyjęcie do szpitala na planowaną hospitalizację/ zabieg. W przypadku braku możliwości zgłoszenia się na wykonanie badania w kierunku koronawirusa do Narodowego Instytutu Onkologii w wyznaczonym terminie niezbędne jest dostarczenie w dniu zaplanowanego przyjęcia do szpitala ujemnego wyniku badania PCR (wymazu) w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego maksymalnie 48 godzin wcześniej
 • W przypadku pozytywnego wyniku testu o dalszym postepowaniu decyduje lekarz prowadzący

Postępowanie po przyjęciu do szpitala na oddziale:

 • Pacjent przyjmowany do szpitala przynosi maskę bawełnianą wielorazowego użytku (po użyciu bawełniane maski należy przechowywać w zamkniętych foliowych woreczkach) lub jednorazowe maski chirurgiczne, jedna maska na każdy dzień planowanego pobytu (po użyciu maskę należy wyrzucić do kosza z czerwonym workiem)

Maska jest każdorazowo zakładana w sytuacji:

 • opuszczeniu sali
 • gdy w obrębie sali Pacjent przebywa w mniejszej odległości niż 2 m od innej osoby
 • gdy personel medyczny lub pomocniczy wchodzi na salę

Opuszczanie sali przez Pacjenta w trakcie pobytu należy ograniczyć do niezbędnego minimum; wówczas Pacjent myje ręce, zakłada maskę i dezynfekuje ręce przed opuszczeniem pomieszczenia oraz dezynfekuje ręce po powrocie do Sali.

W czasie pobytu obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin.