eLaborat
 – Internetowa platforma udostępniająca wyniki i podpisane elektronicznie sprawozdania z badań, zarówno pacjentom indywidualnym, jak i instytucjom zlecającym ich wykonywanie.

Usługa eLaborat: