Wykonywane badania diagnostyczne

Wzory formularzy (skierowania)

UWAGA: Uzyskanie zgody pacjenta na badanie genetyczne leży w gestii lekarza kierującego. Oryginał zgody pacjenta pozostaje w jego dokumentacji w ośrodku kierującym.