Nabór na studia – szkoła doktorska

Informacja o projektach znajduje się na stronie  http://warsaw4phd.eu/

Kierownik specjalizacji medycyna Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD:

 Prof. dr hab. n. med. Magdalena Kowalewska

@: magdalena.kowalewska@nio.gov.pl

Rekrutacja na stanowisko Doktoranta – Stypendysty: maj-czerwiec 2024

Jeżeli interesujesz się nauką i onkologią, nie obawiasz się wyzwań w postaci intensywnego kształcenia i angażującej pracy laboratoryjnej w interdyscyplinarnych zespołach naukowych, zapraszamy do aplikowania na stronie Szkoły Doktorskiej „Warsaw-4-PhD”: https://warsaw4phd.eu/dla-kandydatow/rekrutacja/

Nabór wniosków online kandydatów do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2024/2025 trwa od 20 maja do 2 czerwca 2024 roku.

Poszukujemy doktoranta do realizacji 4-letniego projektu badawczego finansowanego w ramach grantu wewnętrznego NIO-PIB.

Opis projektu wraz z wymaganiami odnośnie kandydata znajdują się na stronie:

https://warsaw4phd.eu/yleerdad/2024/04/Projekt-7.1-P.-Rutkowski.pdf

Rekrutacja na stanowisko Doktoranta – Stypendysty: październik 2023

Szanowni Państwo,

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy wraz z Warszawską Szkołą Doktorską Nauk Ścisłych i BioMedycznych Warsaw-4-Phd w dniach od 28 lipca 2023 r. do 11 sierpnia 2023 r. prowadzić będzie rekrutację na stanowisko Doktoranta –Stypendysty do następujących projektów:

  1. Immune checkpoint inhibitors-induced autoimmune colitis – prospective observational study. Kierownikiem projektu jest dr n. med. Edyta Zagórowicz
  2. Dissecting immunological responses to neoadjuvant radiotherapy and immunotherapy in soft tissue sarcoma. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
  3. Role of the expression of steroidogenic factor 1 in somatotroph neuroendocrine pituitary tumors. Kierownikiem projektu jest dr hab. n. med. Mateusz Bujko
  4. The role of micro RNA in chondrosarcoma pathobiology. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. n. med. Anna Czarnecka
  5. Descriptive epidemiology of hematoonclogical malignancies in Polish Adolescents and Young Adults (AYA) patients diagnosed in 2000-2022, based on revised archival data from Polish Hematooncology Registry (PROH). Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. n. med. Joanna Didkowska oraz dr Irmina Michałek.

finansowanych w ramach konkursu na granty wewnętrzne w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym.

Rekrutacja na stanowisko Doktoranta – Stypendysty: grudzień 2022

Szanowni Państwo,

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy wraz z Warszawską Szkołą Doktorską Nauk Ścisłych i BioMedycznych Warsaw-4-Phd w dniach od 21 grudnia 2022 do 04 stycznia 2023 prowadzić będzie rekrutację na stanowisko Doktoranta –Stypendysty do projektu pt. „Rola zaburzeń metabolicznych modulowanych białkiem MTARC2 w raku jelita grubego” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS23. Kierownikiem projektu jest dr hab. Michał Mikula.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę:

https://warsaw4phd.eu/dla-kandydatow/projekty-badawcze/

Rekrutacja na stanowisko Doktoranta – Stypendysty: sierpień 2021

Szanowni Państwo,

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy wraz z Warszawską Szkołą Doktorską Nauk Ścisłych i BioMedycznych Warsaw-4-Phd w dniach 4 sierpnia 2021 r. – 18 sierpnia 2021 r. prowadzić będzie rekrutację na stanowisko Doktoranta –Stypendysty do projektu pt. „Przedefiniowanie mechanizmów śmierci komórki na drodze entozy; rola białek HAX1 i SEPT7 w regulacji entozy w modelach raka piersi in vivo i in vitro” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Kierowaniem projektu jest dr hab. Ewa A. Grzybowska, prof. Instytutu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam na stronę:

https://warsaw4phd.eu/dla-kandydatow/projekty-badawcze/

Rekrutacja na stanowisko Doktoranta –Stypendysty

Szanowni Państwo,

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy wraz z Warszawską Szkołą Doktorską Nauk Ścisłych i BioMedycznych Warsaw-4-Phd w dniach 24 maja 2021 r. – 6 czerwca 2021r. prowadzić będzie rekrutację na stanowisko Doktoranta –Stypendysty do projektu pt. „Charakterystyka molekularna odpowiedzi na neoadjuwantową chemioradioterapię u chorych na miejscowo zaawansowane mięsaki tkanek miękkich” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Kierowaniem projektu jest dr hab. Anna M. Czarnecka, prof. Instytutu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam na stronę:

https://warsaw4phd.eu/dla-kandydatow/projekty-badawcze/

Wyniki rekrutacji czerwiec 2021

Rekrutacja: sierpień 2020 r.

Nabór dokumentów kandydatów do Szkoły Doktorskiej online rozpocznie się 05 sierpnia 2020 r. i potrwa do 18 sierpnia 2020.

Aktualne projekty: http://warsaw4phd.eu/dla-kandydatow/projekty-badawcze/

Wyniki z rekrutacji wrzesień 2020r.

Rekrutacja: maj 2020 r.

Nabór dokumentów kandydatów do Szkoły Doktorskiej online rozpocznie się 25 maja 2020 r. i potrwa do 07 czerwca 2020.

Aktualne projekty: http://warsaw4phd.eu/dla-kandydatow/projekty-badawcze/

Informacja o projektach znajduje się na stronie szkoły http://warsaw4phd.eu/

Kierownik specjalizacji medycyna Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD

Michał Mikula, dr hab., profesor instytutu

e-mail: mikula.michal@coi.pl

WYNIKI    –    Rekrutacji 2020/2021

Projekty badawcze realizowane w ramach Szkoły:

Lp. Imię i nazwisko Tytuł pracy Komórka organizacyjna Kierownik Projektu
 

1

 

Agnieszka Zając

Opracowanie systemu immunologiczno-molekularnego profilowania chrzęstniakomięsaków Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków prof. Piotr Rutkowski
 

 

2

Mostafa Kianfar Przedefiniowanie mechanizmów śmierci komórki na drodze entozy; rola białek  HAX1 i SETP7 w modelach raka piersi in vivo

i in vitro

Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej dr hab. Ewa Grzybowska
 

 

3

Klaudia Bobak Charakterystyka molekularna odpowiedzi na neoadjuwantową chemioradioterapię u chorych na miejscowo zaawansowane mięsaki tkanek miękkich Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków prof. Anna M. Czarnecka
 

4

 

Maria Wypchło  

Znaczenie ekspresji czynnika

steroidogennego 1 w somatotropowych neuroendokrynnych guzach przysadki

Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej dr hab. Mateusz Bujko
 

5

 

Marta Zaborowska                     

Zapalenie jelita grubego po leczeniu inhibitorami punktów kontrolnych: prospektywne badanie obserwacyjne Klinika Gastroenterologii Onkologicznej dr hab. Edyta Zagórowicz
 

6

 

Łukasz Taraszkiewicz                 

Poprawa jakości archiwalnych danych w Polskim Rejestrze Hemato-Onkologicznym (PROH) oraz badania epidemiologiczne dotyczące nowotworów hematologiczno-onkologicznych u polskich pacjentów w wieku adolescencji i młodych dorosłych zdiagnozowanych w latach 2000-2022 Krajowy Rejestr Nowotworów prof. dr Joanna Didkowska dr Irmina Michałek
 

7

 

Bahareh Mehrparvar

Rola zaburzeń metabolicznych modulowanych białkiem MTARC2 w raku jelita grubego Zakład Genetyki dr hab. Michał Mikula
 

8

 

Mritunjoy Dey

Rola mikroRNA w patobiologii chrzęstniakomięsaków Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków prof. Anna Czarnecka