W Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym przy ul. W. K. Roentgena 5 w Warszawie zostały wdrożone Standardy Ochrony Małoletnich.

Standardy Ochrony Małoletnich
(ul. W. K. Roentgena 5)

W Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym przy ul. Wawelskiej 15 w Warszawie w Pracowni Przygotowania, Planowania i Leczenia Napromienianiem zostały wdrożone Standardy Ochrony Małoletnich.

Standardy Ochrony Małoletnich
(ul. Wawelska 5)