Biblioteka Naukowa

Biblioteka Naukowa organizuje dostępy do najnowszej literatury naukowej w ramach licencji krajowych, własnej prenumeraty oraz darów.

  • Oferujemy dostęp do tysięcy bieżących e-czasopism, e-książek a także ich archiwów,
  • Kolekcja obejmuje nauki medyczne, przyrodnicze oraz inne dziedziny,
  • Współpracujemy z innymi bibliotekami w ramach zamówień międzybibliotecznych. Docieramy do publikacji trudno dostępnych,
  • Sporządzamy analizy bibliometryczne i zestawienia literatury,
  • Zakładamy dostępy zdalne do baz naukowych (bibliometrycznych, pełnotekstowych),
  • Pomagamy w obsłudze naukowych baz danych,
  • Pomagamy ocenić wiarygodność czasopism.

Zapraszamy na naszą stronę www: http://biblioteka.nio.gov.pl/

Ponadto posiadamy tradycyjną kolekcję drukowanych książek, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz czasopism. Zbiory udostępniane są na miejscu, a pracownicy Instytutu mogą wypożyczać książki na zewnątrz.

Katalog on-line obejmuje informacje o książkach zgromadzonych od roku 1990 do teraz oraz wszystkich pracach doktorskich i habilitacyjnych.

Adres katalogu: http://katalog.pib-nio.pl/

Biblioteka Naukowa mieści się w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego (obok Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków).

e-mail: biblioteka@nio.gov.pl

Telefony:

22 546 2019

22 546 2025

p. o. Kierownika: mgr Joanna Marszalec