Naczelni specjaliści

Naczelny Specjalista ds. Pielęgniarstwa

mgr piel. Katarzyna Nowak – Rzepko
tel. 22.546-33-60


Naczelny Specjalista Radioterapeuta

dr n. med. Dorota Kiprian
tel. 22.546-26-87


Naczelny Specjalista Chirurg

prof. dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski
tel. 22.546-27-70


Naczelny Specjalista Onkologii Klinicznej

dr hab. n. med. Adam Płużański
tel. 22.546-27-39