Biuro Rzecznika Prasowego

@: rzecznikprasowy@nio.gov.pl

Tel. (22) 546 29 21

Rzecznik Prasowa

Monika Dzienyńska-Dyk

Tel. kom. 660 487 227

@: monika.dzienynska-dyk@nio.gov.pl

Zastępca Rzecznika Prasowego

Maja Górska

Tel. kom. 571 915 428

@: maja.gorska@nio.gov.pl

Starszy Specjalista ds. Marketingu, PR i Promocji

Magdalena Sokołowska

Specjalista ds. PR i Komunikacji

Marek Kołodziej

Biuro Rzecznika Prasowego pośredniczy w kontaktach mediów z Dyrekcją i ekspertami Instytutu. Dziennikarzy chcących uzyskać pomoc w tym zakresie prosimy o kontakt.

Godziny pracy biura: 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.

Wjazd na teren NIO-PIB i nagrywanie ekspertów

Wjazd ekip telewizyjnych na teren NIO-PIB  możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu i uzyskaniu zgody Biura Rzecznika Prasowego.

Wizerunek NIO-PIB może być wykorzystywany w materiałach dotyczących bezpośrednio Instytutu oraz działalności osób aktualnie związanych z NIO-PIB po wcześniejszym zaopiniowaniu materiałów przez BRP.

Pliki do pobrania:

Księga Znaku

Wniosek o patronat