Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii

dr hab. n. med. Beata Jagielska

Dr hab. n. med. Beata Jagielska ukończyła studia na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, jest specjalistą chemioterapii nowotworów oraz onkologii klinicznej. Z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytutem Badawczym związania jest od 1995 roku, kiedy to rozpoczęła karierę zawodową jako asystent w Klinice Nowotworów Głowy i Szyi.

W 2010 r. została Pełnomocnikiem Dyrektora ds. rozliczeń świadczeń zdrowotnych Instytutu. Zaangażowanie w pracę na rzecz pacjentów sprawiły, że w 2013 r. powierzono jej funkcję kierownika Kliniki Diagnostyki Onkologicznej, Onkologii Kardiologicznej i Medycyny Paliatywnej. Rok później objęła stanowisko Dyrektora ds. Klinicznych, a w 2016 r. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych.

Od 2013 r. pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej. Członek licznych towarzystw naukowych w tym Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, były prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej.

Od 2021 roku była prezesem Szpitala Grochowskiego w Warszawie. W styczniu 2024 została powołana na stanowisko Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego.

Jest autorką wielu publikacji w dziedzinie onkologii klinicznej oraz opracowań w zakresie zarządzania i organizacji w systemie ochrony zdrowia.

 

Adres: ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

tel. 22 546-22-14, fax 22 546-31-90

@: dyrektor@nio.gov.pl 

Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki

adres: ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

tel. 22 546-22-14, fax 22 546-31-90

@: dyrekcjaursynow@nio.gov.pl

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

dr hab. n. med. Michał Mikula, prof. Instytutu

adres: ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego

prof. dr hab. n.med. Lucjan Wyrwicz

adres: ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

tel. 22 546-29-19, fax 22 546-31-07

@: slo@nio.gov.pl

Zastępca Dyrektora ds. Administracji i Inwestycji

mgr Marcin Ozygała

adres: ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

tel. 22 546-22-97

@: sekretariat.administracja@nio.gov.pl 

Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania

dr n. med. Witold Tomaszewski

adres: ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

tel. 22 546-25-80, fax 22 546-31-81

@: zarzadzanie@nio.gov.pl