Lista projektów z przyznanym finasowaniem w konkursie na minigranty wewnętrzne w 2024 r. (załącznik)

Lista projektów z przyznanym finasowaniem w konkursie na granty wewnętrzne w 2023 r. (załącznik)

Lista projektów z przyznanym finansowaniem w konkursie na minigranty wewnętrzne w 2023 r. (załącznik)