Celem rehabilitacji w onkologii jest ograniczenie niekorzystnych fizycznych i psychicznych następstw leczenia chorób nowotworowych. Współpraca lekarzy z fizjoterapeutami, psychologami oraz specjalistami wielu innych dziedzin medycznych sprawia, że ratując życie chorym na raka, możemy przywrócić im jego wartość. Zakład specjalizuje się w usprawnianiu pacjentów po przebyciu lub w trakcie choroby nowotworowej.

Kontakt lub zasady przyjęcia!!!

Rehabilitacja w onkologii, podobnie jak w innych dziedzinach medycyny, opiera się na współpracy wielospecjalistycznych zespołów, w skład których wchodzą: fizjoterapeuci, lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, logopedzi, psycholodzy oraz – w zależności od potrzeb – lekarze innych specjalności i specjaliści innych zawodów medycznych. W Centrum Onkologii współpracujemy szczególnie z psychoonkologami z Pracowni Psychoonkologii, realizując wspólnie niektóre z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zespół pracowników Zakładu Rehabilitacji obejmuje swoją pracą pacjentów w poszczególnych klinikach i zakładach Centrum Onkologii (łącznie z OIOM) oraz pacjentów w trybie ambulatoryjnym, którzy są kierowani z innych placówek medycznych.

Zakres pomocy i opieki

  • profilaktyka i edukacja w zakresie wtórnych obrzęków limfatycznych;
  • kompleksowe leczenie zachowawcze pacjentów z pierwotnymi lub wtórnymi obrzękami limfatycznymi kończyn górnych i dolnych;
  • kompleksowa zachowawcza terapia pacjentów z powodu obrzęków o innym umiejscowieniu;
  • fizjoterapia pacjentów leczonych z powodu mięsaków tkanek miękkich i kości, szczególnie po alloplastyce stawu biodrowego lub kolanowego;
  • fizjoterapia pacjentów po rekonstrukcjach (z tkanek własnych i przy pomocy implantów);
  • usprawnianie pacjentów po operacyjnym i radioterapeutycznym leczeniu guzów mózgu;
  • fizjoterapia pacjentów po lub w trakcie chemioterapii;
  • fizjoterapia w celu zmniejszenia ubocznych skutków radioterapii;
  • fizjoterapia pacjentów wymagających usprawniania z powodów innych niż choroby nowotworowe.

Strona zakładu rehabilitacji