Komisja Bioetyczna

 

Skład osobowy Komisji Bioetycznej
w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie powołanej na kadencję 2023-2026

 

PRZEWODNICZĄCY
dr n. med. Janusz Meder

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
mec. Adam Twarowski

CZŁONKOWIE

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Habior
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski
 • prof. dr hab. n. med. Rafał Suwiński
 • dr n. med. Maryna Rubach
 • dr n. med. Ewelina Bobek – Pstrucha
 • dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska
 • dr hab. n. med. Iwona Ługowska
 • lek. Joanna Placzke
 • lek. Leszek Zając
 • mgr farm. Ewa Germak
 • ks. Marcin Łyżniak
 • mgr Magda Borkowska
 • piel. Małgorzata Wichrzycka

 

Termin najbliższego posiedzenia: 22 sierpnia 2024 r.

Dokumentacja dotycząca projektów badań oraz włączenia ośrodka będzie przyjmowana do 31 lipca 2024 roku, natomiast do poprawek badań już prowadzonych do 07 sierpnia 2024 roku. Dokumenty złożone Komisji Bioetycznej po upływie ww. terminów będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu KB.

 

Sekretariat

Renata Borkowska

tel. 22 546 33 60

@: renata.borkowska@nio.gov.pl

Marta Smotrycka

tel. 22 546 32 02,

@: marta.smotrycka@nio.gov.pl

 

 

INFORMACJE I WYMOGI FORMALNE:

 1. Do składanych wniosków prosimy każdorazowo dosyłać list przewodni w wersji edytowalnej (wymóg bezwzględny) na adres mailowy: renata.borkowska@nio.gov.pl oraz marta.smotrycka@nio.gov.pl oraz – jeśli to możliwe – do dokumentacji papierowej dołączać pendrive z nagraną dokumentacją badania
 1. Prosimy o zamieszczanie w piśmie przewodnim (wymóg bezwzględny):
 • nr protokołu badania
 • nr opinii pierwotnej nadanego przez naszą Komisję
 • danych głównego badacza
 • danych do wystawienia noty księgowej, jak również adresu, na który należy przesłać oryginał opinii Komisji Bioetycznej
 1. Składając dokumenty należy zwrócić szczególną uwagę na:
 • składy zespołów badawczych – pełne, z uwzględnieniem farmaceuty, radiologa, pielęgniarki, specjalizacji głównych badaczy, współbadaczy itp.
 • dołączanie zgody Kierownika Kliniki/Zakładu/Jednostki na prowadzenie badania w sytuacji, gdy Główny Badacz nim nie jest
 • podawanie w Informacji dla Pacjenta szczegółowych metod antykoncepcji
 • na wszystkie badania dodatkowe należy przygotowywać oddzielne zgody dodatkowe z miejscem na podpis pacjenta (mogą stanowić jeden dokument)
 • dołączanie potwierdzenia zapewnienia leczenia powikłań pacjentów biorących udział w badaniu w ośrodkach ambulatoryjnych, bez zaplecza szpitalnego
 1. Opłacając notę księgową bardzo prosimy w tytule przelewu podawać nr protokołu albo nr opinii Komisji Bioetycznej
 2. Jeżeli będą Państwo przesyłać dodatkowe dokumenty do poprawek już złożonych na posiedzenie, poprawki będą rozpatrywane oddzielnie i za każdą będzie pobierana opłata. 
 3. Uprzejmie informujemy, że bez względu na sytuację epidemiczną, nie mamy możliwości drukowania wszystkich działań niepożądanych wpływających pocztą elektroniczną do naszej Komisji. Bardzo prosimy o zgłaszanie (jeśli nie ma innej możliwości) – pocztą elektroniczną – zgodnie z wymogami czasowymi, natomiast w miarę możliwości dosyłanie wersji papierowych.

 

Informujemy, że Komisja Bioetyczna nie pośredniczy w kontaktach pomiędzy Lokalną Komisją Bioetyczną a Sponsorem w zakresie płatności za wydanie opinii.

 

 

 

Badania wewnętrzne/własne pracowników Instytutu:

Wniosek dotyczący eksperymentu medycznego

Wniosek dotyczący eksperymentu leczniczego

 

Uwaga: dokumenty prosimy składać w formie papierowej oraz elektronicznej (adres e-mail: renata.borkowska@nio.gov.pl; marta.smotrycka@nio.gov.pl)

 

Regulaminy i zarządzenia

Regulamin Komisji Bioetycznej (załącznik)

Zarządzenie powołujące KB (załącznik)

Zarządzenie zmieniające (załącznik)