PACJENT

INSTYTUT

NAUKA

Rejestracja i infolinia

e-Rejestracja/ e-Portal

Nasze oddziały

Oddział w Gliwicach

Oddział w Krakowie

Oddział
w Gliwicach

Oddział
w Krakowie

Od stołu laboratoryjnego po łóżko pacjenta

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy to największa placówka onkologiczna w Europie łącząca pracę naukowo – badawczą i kliniczną.

Działania Narodowego Instytutu Onkologii są procesem szybko rozwijającej się dyscypliny w obszarze badań biomedycznych, a jej celem jest przyspieszenie odkrycia nowych narzędzi diagnostycznych i terapii dzięki interdyscyplinarnemu podejściu opartemu na wspólnym działaniu.

Medycyna translacyjna, często opisywana jako praktyka przenoszenia wiedzy naukowej „od stołu laboratoryjnego do łóżka chorego” wykorzystuje postępy podstawowych badań, a na ich podstawie opracowuje nowe terapie i procedury medyczne.

U podstaw naszego działania leży analiza informacji uzyskanych z wielu źródeł badawczych. Taki proces pozwala poszerzać wiedzę o biologii człowieka, poszerzyć wiedzę na temat chorób, a także szybciej znajdować, badać i opracowywać metody leczenia. Takie podejście skutkuje nowocześniejszym leczeniem pacjentów i daje lepsze wyniki.

Jesteśmy otwarci na współpracę międzynarodową aby rozwijać opracowywanie nowych terapii.

Kompleksowa opieka w jednym miejscu:

„Proces opracowywania nowych terapii rozpoczyna się na stole laboratoryjnym. To właśnie w laboratorium pracujemy nad poznaniem mechanizmów nowotworzenia, jak również nad mechanizmami walki układu odpornościowego z nowotworem. Staramy się opracowywaać nowe terapie tak aby pomóc największej liczbie pacjentów.

Nasze badania prowadzone są na wielu płaszczyznach. Musimy reagować na nowe wyzwania, jak na przykład pandemia, dlatego też korzystając z najnowocześniejszych technologii, opracowujemy między innymi lek przeciwko covid-19. Dodatkowo pracujemy nad innowacyjną technologią CAR-T, jak również nad mechanizmami wyczerpywania się limfocytów T przez komórki nowotworowe.

W Narodowym Instytucie Onkologii pod okiem doświadczonych naukowców młodzi badacze mają szansę odkrywać w Instytucie tajemnice funkcjonowania ludzkiego organizmu. Cieżko o drugie takie miejsce, w którym równie wyraźnie widać jak praca naukowa przekłada się bezpośrednio na życie ludzi.”

dr hab. n. med. Elżbieta Sarnowska, profesor instytutu
Kierownik Zakładu Immunoterapii Eksperymentalnej od 2021 roku

„Dzięki badaniom translacyjnym, które są jednym z etapów powstawania terapii celowanych weryfikujemy, czy wyniki analiz podstawowych mają przełożenie kliniczne. Dopiero wówczas firmy farmaceutyczne przystępują do produkcji konkretnych leków. Obecnie badania genetyczne są kluczowym etapem kwalifikacji pacjentów do terapii celowanych, jak również różnicowania i klasyfikacji nowotworów.”

dr n. med. Andrzej Tysarowski
Kierownik Samodzielnej Pracowni Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej w latach 2021-2022

„Medycyna stale się rozwija. Poszukiwane są opcje terapeutyczne dla tych pacjentów onkologicznych, w przypadku których leczenie standardowe nie jest możliwe. Pacjent ma możliwość uczestniczeniaw badaniach klinicznych, które są prowadzone w Oddziale Wczesnych Faz. Pilotowane są badania z lekami modyfikującymi system immunologiczny oraz lekami ukierunkowanymi na cel molekularny znajdujący się w komórce nowotworowej. Diagnostyka molekularna prowadzona jest w Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej, która ściśle współpracuje z Oddziałem Badań Wczesnych Faz, klinikami narządowymi w instytucie, a także innymi ośrodkami w kraju.”

dr hab. n. med. Iwona Ługowska, profesor instytutu
Kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz od 2019 roku

„Duża liczba chorych leczonych w Instytucie umożliwia prowadzenie badań klinicznych nad nowymi terapiami. Ludzki organizm jest niezwykle skomplikowany. Aby zatem móc w pełni ocenić skuteczność i efektywność nowych leków, niezbędne jest przeprowadzenie badań klinicznych w dużej liczbie. Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie prowadzi około 500 badań klinicznych rocznie.”

Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski
Pełnomocnik Dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych od 2022 roku

„W ostatnich latach dokonał się olbrzymi postęp w leczeniu onkologicznym. Dzięki temu, do każdego naszego pacjenta możemy podchodzić bardzo indywidualnie. Oznacza to, że podczas wyboru leczenia opieramy się na wynikach bardzo skomplikowanych badań molekularnych i genetycznych. W Instytucie współpracujemy także ze specjalistami najwyższej klasy z zakresu biologii molekularnej, patologii czy genetyki. Obecnie możliwe jest dostosowanie terapii do wyników badań molekularnych.”

dr n. med. Agnieszka Jagiełło – Gruszfeld
Kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w latach 2016-2023

„Narodowy Instytut Onkologii skupia wielu znakomitych specjalistów z różnych dziedzin. Dzięki temu, dostęp do wiedzy jest naprawdę szeroki. Potrafimy dobrać optymalną i najwłaściwszą terapię, dającą pacjentowi największe szanse na wyleczenie.”

dr hab. n . med. Paweł Wiechno, profesor instytutu
Kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Moczowego od 2010 roku

„Nasza misja zaczyna się w laboratorium, ale kończy w miejscu najważniejszym – przy łóżku chorego. Zawsze chodzi o znalezienie i zaproponowanie najlepszego planu leczenia – dedykowanego naszemu pacjentowi.”

prof. dr hab. n. med. Jan Walewski
Dyrektor NIO-PIB w latach 2016-2024

Maria Skłodowska-Curie

Maria Skłodowska-Curie. Polka. Fizyczka. Chemiczka. Kobieta. Naukowiec.
Dwukrotna noblistka. Profesor.  Żona. Matka. Człowiek. Na świecie znana głównie z odkrycia dwóch pierwiastków – radu i polonu oraz przełomowych badań nad radioaktywnością.

Dla nas – założycielka i patronka. Inspiracja. Duma.

Maria Skłodowska-Curie jest często przedstawiana jako osoba poważna, wycofana, oschła i nieatrakcyjna. Postrzeganie Marii jako osoby pozbawionej uczuć to jednak tylko stereotyp. Ukochanie nauki szło u niej w parze z ukochaniem życia. Maria podobała się i imponowała mężczyznom: władała czterema językami, podróżowała, potrafiła znaleźć sponsorów i zarazić ich swoją pasją, skomercjalizować swoje badania przemysłowi i  angażować się społecznie – była wulkanem energii i pasji, a pod jej urokiem pozostawał wiele lat jej przyjaciel – Albert Einstein.