Inwestycje finansowane z budżetu państwa

Prowadzenie Narodowego Portalu Onkologicznego

Doposażenie zakładów radioterapii – zakup akceleratora

Inwestycja związana ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Doposażenie zakładów radioterapii – zakup akceleratora – w ramach programu NSO

Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej

Dotacja celowa na realizację zakupu inwestycyjnego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia dotyczącego modernizacji systemu Holterowskiego

Dotacja celowa na realizację zakupu inwestycyjnego dotyczącego zakupu mikroskopu operacyjnego

Doposażenie zakładów radioterapii – wymiana aparatów HDR – w ramach programu NSO

Doposażenie zakładów radioterapii – system planowania radioterapii – w ramach programu NSO

Dofinansowanie zakupu serwera na cele związane z funkcjonowaniem Narodowej Strategii Onkologicznej.

Doposażenie zakładów radioterapii – wymiana aparatów HDR

Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej

Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca

Zakup echokardiografu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego

Doposażenie zakładów radioterapii – zakup akceleratora

Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków – dla podmiotów udzielających świadczeń osobom dorosłym

Zakupy inwestycyjne z dotacji celowej

Zakup sprzętu medycznego PET-CT oraz budowa bunkra na potrzeby Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w 2023 r.

„Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca” dla torakochirurgii na lata 2023-2024

Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów

„Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej” – wymiana aparatów PET

„Doposażenie zakładów radioterapii” – wymiana akceleratorów

Program „Dostępna przestrzeń publiczna” – zakup foteli ginekologicznych przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dofinansowane ze środków PFRON.