Zakup serwera analitycznego na potrzeby Narodowej Strategii Onkologicznej został dofinansowany przez Ministerstwo Zdrowia ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej na środki inwestycyjne.

Całkowity koszt zakupu serwera wynosi 18 819 zł

Kwota dofinansowania wynosi 17 911,92 zł