Pełnomocnicy dyrektora

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. NARODOWEJ STRATEGII ONKOLOGICZNEJ I BADAŃ KLINICZNYCH

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

tel. 22 546-21-84

@: piotr.rutkowski@nio.gov.pl


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS.PROJEKTÓW BADAWCZYCH I EWALUACJI

prof. dr hab. n. med. Janusz Siedlecki

tel. 22 546-31-86

@: jas@nio.gov.pl


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

mgr Leszek Sitek

tel. 22 546-27-45

@: lsitek@nio.gov.pl


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. PRAW PACJENTA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Kinga Wojtaszczyk

tel. 22 546-22-19

@: prawapacjenta@nio.gov.pl


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. WYTYCZNYCH I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO

prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

tel. 22 546-21-69

@: maciekk@nio.gov.pl


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. KSZTAŁCENIA PRZEDYPLOMOWEGO

prof. dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz

tel. 22 570-92-23

@: lwyrwicz@nio.gov.pl 


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

dr hab. n. med. Iwona Ługowska, prof. Instytutu

tel. 22 546-33-81

@: iwona.lugowska@nio.gov.pl


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA CHOROBY ZAKAŹNEJ WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS-COV-2 W NIO-PIB

dr n. med. Marek Szpakowski

tel. 22 546-26-24

@: szpakowski@nio.gov.pl