Pełnomocnicy dyrektora

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. NARODOWEJ STRATEGII ONKOLOGICZNEJ I BADAŃ KLINICZNYCH

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

tel. 22 546-21-84

@: piotr.rutkowski@nio.gov.pl


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

mgr Leszek Sitek

tel. 22 546-27-45

@: leszek.sitek@nio.gov.pl


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. PRAW PACJENTA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Kinga Wojtaszczyk

tel. 22 546-22-19

@: prawapacjenta@nio.gov.pl


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. WYTYCZNYCH I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO

prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

tel. 22 546-21-69

@: maciek.krzakowski@nio.gov.pl


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. KSZTAŁCENIA PRZEDYPLOMOWEGO

prof. dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz

tel. 22 570-32-02

@: lucjan.wyrwicz@nio.gov.pl 


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

dr hab. n. med. Iwona Ługowska, prof. Instytutu

tel. 22 546-33-81

@: iwona.lugowska@nio.gov.pl


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH I ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

dr n. med. Marek Szpakowski

tel. 22 546-27-32

@: marek.szpakowski@nio.gov.pl


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. BIOBANKOWANIA

dr hab. n. med. Anna Szumera-Ciećkiewicz

tel. 22 546-30-36

@: anna.szumera-cieckiweicz@nio.gov.pl


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. OBRONNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

mgr Jerzy Sędzik

tel. 22 546-21-14

@: jerzy.sedzik@nio.gov.pl


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. WDROŻENIA KRAJOWEJ SIECI ONKOLOGICZNEJ

prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński

tel. 22 546-22-95

@: mariusz.bidzinski@nio.gov.pl