Realizowane projekty badawcze

Projekty badawcze realizowane w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym

 

Lp. Numer projektu Tytuł Kierownik Data rozpoczęcia Data zakończenia Jednostka finansująca Środki finansowe
1 2023/49/B/NZ5/03294 Profilowanie molekularne mięsaków tkanek miękkich w guzie i we krwi obwodowej w aspekcie odpowiedzi na leczenie oraz wczesne wykrywanie wznowy lub rozsiewu prof. P. Rutkowski 3.01.2024 2.01.2027 NCN 983 263 zł
2 2023/07/X/NZ2/01567 Wpływ białka HAX1 na zmiany w transkryptomie i  ścieżkę sygnałową estrogenu w hormono-zależnej linii komórkowej z raka piersi. dr M. Chmielarczyk 13.11.2023 12.11.2024 NCN 48 917 zł
3 2022/45/B/NZ5/01474 Rola zaburzeń metabolicznych modulowanych białkiem MTARC2 w raku jelita grubego dr hab. M. Mikula 1.09.2023 31.08.2027 NCN 2 724 994 zł
4 102/2022 Ocena wpływu mitochondrialnego białka HAX1 na procesy metaboliczne w komórkach nowotworowych dr R. Konopiński 25.03.2021 24.03.2024 Fundacja im. Jakuba hr. Potockiego 64 944 zł
5 2020/37/B/NZ5/04215 Kompleksowa charakterystyka mikrośrodowiska granicznych, wysoko zróżnicowanych oraz nisko zróżnicowanych surowiczych guzów jajnika w kontekście cech kliniczno-patologicznych, w oparciu o sekwencjonowanie nowej generacji dr Ł. Szafron 01.02.2021 31.01.2024 NCN 1 235 400 zł
6 2020/37/B/NZ5/04003 Wczesne wykrywanie i nadzór raka przełyku przy użyciu gąbki cytologicznej Cytosponge™ i biomarkerów molekularnych (badanie EDEN) dr W. Januszewicz 01.02.2021 31.01.2024 NCN 2 056 200 zł
7 2020/39/B/NZ5/02116 Identyfikacja zależności pomiędzy kompleksem remodelującym chromatynę typu SWI/SNF, kontrolą metabolizmu i modyfikacją RNA w raku gruczołowo-torbielowatym ślinianki jako podstawa dla nowej terapii celowanej dr hab. T. Sarnowski    w NIO-PIB – prof. A. Kawecki 23.07.2021 11.07.2025 NCN 2 993 880 zł
8 2020/39/B/NZ5/03152 Przedefiniowanie mechanizmów śmierci komórki na drodze entozy; rola białek HAX1 i SEPT7 w regulacji entozy w modelach raka piersi in vivo i in vitro dr hab. E. Grzybowska 12.07.2021 11.07.2025 NCN 1 423 200 zł
9 2019/34/H/NZ5/00743 Profile molekularne polipów jelita grubego z utkaniem raka – badanie w ramach Europejskiego Projektu Nadzoru Polipów (EPoS IV) dr hab. M.F. Kamiński 15.10.2020 31.03.2024 NCN 5 861 575 zł
10 2019/35/0/NZ2/03761 Charakterystyka molekularna odpowiedzi na neadjuwantową chemioterapię u chorych na miejscowo zaawansowane mięsaki tkanek miękkich prof. A.M. Czarnecka 01.10.2020 03.09.2024 NCN 532 800 zł
11 2019/35/N/NZ5/03121 Znaczenie mutacji w genie TP53 w kortykotropowych guzach przesadki mgr M. Pękul 22.07.2020 21.07.2024 NCN 210 000 zł
12 2019/33/N/NZ5/00758 Identyfikacja, liczba i status epitelialności krążących komórek nowotworowych macierzystopodobnych oraz ich znaczenie kliniczne w różnych podtypach raka piersi mgr M. Szostakowska-Rodzoś 28.02.2020 27.02.2024 NCN 210 000 zł
13 2019/33/B/NZ5/02510 Opracowanie systemu immunologiczno-molekularnego profilowania chrzęstniakomięsaków prof. P. Rutkowski 06.02.2020 05.02.2024 NCN 2 027 500 zł
14 2018/30/E/NZ2/00801 Poszukiwanie mechanizmu działania inhibitorów kinazy CDK8 w ostrej białaczce szpikowej dr hab. M. Mikula 12.04.2019 11.04.2024 NCN 2 196 764 zł
15 2018/31/B/NZ7/02675 Zależne od mikrobiomu jelitowego mechanizmy odpowiedzi leczniczej i działań ubocznych Irynotekanu oraz nowych analogów kamptotecyny prof. J. Ostrowski 26.07.2019 25.07.2024 NCN 1 985 598 zł
16 2018/29/B/NZ5/02035 Zaburzenia epigenetycznej regulacji ekspresji mikroRNA w patogenezie oponiaków dr hab. M. Bujko 24.01.2019 23.01.2024 NCN 861 607 zł