Zintegrowany System Zarządzania

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy posiada certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm:
PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością i PN-EN ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego. Jednostką certyfikacyjną, która udzieliła rekomendacji i  przyznała certyfikaty jest Det Norske Veritas (DNV).

Pliki do pobrania:

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Certyfikat akredytacji nr AB 1499 z dnia 07.09.2020 r.
Zakres akredytacji nr AB 1499: https://pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201499,podmiot.html

PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Certyfikat akredytacji nr AP 155 z dnia 30.07.2020 r.
Zakres akredytacji nr AP 155: https://pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-wzorcujace/AP%20155,podmiot.html

rev6_258757-2018-AE-POL-RvA_eng-20210729-20210810135055

rev6_258757-2018-AE-POL-RvA_pl-20210729-20210805071839