Szanowni Państwo, zapraszamy do podzielenia się opinią na temat Narodowego Instytutu Onkologii. Dzięki Państwa opiniom możemy zmieniać się na lepsze i udoskonalać naszą opiekę nad pacjentem. Narodowy Instytut Onkologii przeprowadza badanie doświadczeń Pacjenta ze świadczonej opieki. Do udziału w badaniu zaproszeni są wszyscy Pacjenci szpitala oraz przychodni. Badanie przeprowadzone jest w formie anonimowej ankiety elektronicznej.