Szanowni Państwo, 

odpowiadając na zapytania od osób fizycznych, firm i organizacji pożytku publicznego, informujemy o możliwości wsparcia działalności naszego Instytutu w formie darowizn rzeczowych i finansowych.

DAROWIZNY RZECZOWE: 

Chęć przekazania darowizny rzeczowej powinna być poprzedzona nawiązaniem kontaktu z Biurem Rzecznika Prasowego pod adresem rzecznikprasowy@nio.gov.pl, celem przekazania tą drogą informacji o przedmiocie darowizny.

Przyjecie darowizny przez Instytut możliwe jest wyłącznie na podstawie umowy. Nie narzucamy treści umowy, każdy Darczyńca może zaproponować własną. Jeżeli jednak chcą Państwo skorzystać z naszych wzorów, są one dostępne poniżej.

DAROWNIZNY PIENIĘŻNE:

W przypadku darowizn pieniężnych dopuszcza się przyjęcie darowizny bez podpisania umowy, i wcześniejszego kontaktu z BRP, poprzez wpłatę  na rachunek bankowy Instytutu, tj.:

PKO BP S.A 98 1020 1169 0000 8902 0011 2045

TYTUŁ: DAROWIZNA (opcjonalnie: cel…)

Darczyńca może, ale nie musi, wskazać na jaki cel darowizna (finansowa lub rzeczowa) jest przekazywana. Wszystkie darowizny od Państwa są ewidencjonowane.

Za każdy gest dobrej woli bardzo dziękujemy.

Umowa darowizny rzeczowej

Umowa darowizny pieniężnej – finansowej