Zakup inwestycyjny echokardiografu ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W dniu 26 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu inwestycyjnego.

Wartość inwestycji: 300 000,00 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 270 000,00 zł

Celem zadania jest doposażenie Oddziału Kardioonkologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej NIO-PIB.