W dniu 16.11.2023 r. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej -Curie – Państwowy Instytut Badawczy podpisał Umowę nr PPD/000002/07/D  z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13 w ramach Programu Dostępna przestrzeń publiczna.

 

Termin realizacji projektu: od 2023-10-02 do 2024-05-31

Dofinansowanie z PFRON: 49 440,00 zł

Przedmiotem dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” jest zakup foteli ginekologicznych przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.