„Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna

W dniu 15 września 2022 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków”- dla podmiotów udzielających świadczeń osobom dorosłym w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa z Ministerstwa Zdrowia.

Dofinansowanie z budżetu państwa 1 922 056,00 zł

Celem zadania jest unowocześnienie aparatury i pracowni diagnostycznych, jak również warunków i metod leczenia, w tym uzupełnienie niedoborów sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków oraz zwiększenia jakości realizacji świadczeń w klinikach i oddziałach prowadzących leczenie.