W dniu 12 maja 2023 r. została podpisana umowa na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej, w zakresie zadania pn.: „Doposażenie zakładów radioterapii” – wymiana akceleratorów. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa z Ministerstwa Zdrowia.

Dofinansowanie z budżetu państwa 10 000 000 zł

 

Celem zadania jest unowocześnienie aparatury, jak również warunków i metod leczenia, w tym uzupełnienie niedoborów sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki i leczenia pacjentów. Głównym zadaniem jest zapewnienie lepszego dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie leczenia chorób nowotworowych poprzez wymianę wyeksploatowanych akceleratorów niskoenergetycznych i wysokoenergetycznych.