„Prowadzenie Narodowego Portalu Onkologicznego” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna

W dniu 22 maja 2024 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Prowadzenie Narodowego Portalu Onkologicznego” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa od Ministerstwa Zdrowia. Nr umowy 1/19/1/2023/3846/952

Dofinansowanie z budżetu państwa: 925 450 zł.

Termin realizacji: lata 2024-2030

Narodowy Portal Onkologiczny ma umożliwić pacjentom i pracownikom medycznym uzyskanie dostępu do informacji o sposobie, miejscu, skuteczności diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz będzie zawierał treści związane z profilaktyką onkologiczną. Portal ma być skierowany do pacjentów chorych na nowotwory i ich bliskich, jak również ogółu społeczeństwa zainteresowanego tematyką związaną z nowotworami.