Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii

Wytyczne postępowania  diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii opracowywane są w ramach realizacji zadań Krajowego Ośrodka Monitorującego. KOM zapewnia ich opracowanie i aktualizację przez odpowiednie towarzystwa naukowe lub zespoły naukowe, w tym przez adaptację krajowych i zagranicznych opracowań.

Wytyczne są zbiorem rekomendacji postępowania w praktyce onkologicznej. Celem opracowywanych wytycznych jest wsparcie podejmowania decyzji klinicznych, racjonalizacja postępowania diagnostycznego i terapeutycznego oraz zapewnienie wysokiej jakości opieki zdrowotnej poprzez usystematyzowanie oraz ujednolicenie praktyki klinicznej w oparciu o dostępne dowody naukowe, a tym samym zapewnienie jak najlepszej opieki chorym.

W ramach międzynarodowej współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Onkologii – Państwowym Instytutem Badawczym a The National Comprehensive Cancer Network  (NCCN) opracowywane są wytyczne adaptowane do uwarunkowań polskiego systemu ochrony zdrowia.

Informacje do pobrania w poniższych linkach:

Metody opracowywania wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

Adaptacje NCCN® (The National Comprehensive Cancer Network®):

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w raku piersi (Breast Cancer – Poland)

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w raku piersi adaptacja NCCN – podsumowanie zaleceń

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach ośrodkowego układu nerwowego (Central nervous system cancers – Poland

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na raka szyjki macicy (Cervical cancer – Poland) 

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na raka okrężnicy (Colon cancer – Poland) 

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na raka okrężnicy adaptacja NCCN – podsumowanie zaleceń

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na nowotwory głowy i szyi (Head and neck cancers – Poland) 

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na nowotwory głowy i szyi adaptacja NCCN – podsumowanie zaleceń

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na raka jajnika  (Ovarian cancer – Poland) 

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych raka jajnika adaptacja NCCN – podsumowanie zaleceń

Nowe opracowania:

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na nowotwory klatki piersiowej

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na nowotwory klatki piersiowej –  podsumowanie zaleceń

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na raka pęcherza moczowego

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na raka pęcherza moczowego – podsumowanie zaleceń

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na raka wątrobowokomórkowego

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na raka wątrobowokomórkowego – podsumowanie zaleceń

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na raka nerkowokomórkowego

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na raka nerkowokomórkowego – podsumowanie zaleceń

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na raka tarczycy

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na nowotwory neuroendokrynne jelita grubego

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na nowotwory neuroendokrynne jelita grubego – podsumowanie zaleceń

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na nowotwory neuroendokrynne jelita cienkiego i wyrostka robaczkowego

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na nowotwory neuroendokrynne jelita cienkiego i wyrostka robaczkowego – podsumowanie zaleceń

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na nowotwory neuroendokrynne trzustki

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na nowotwory neuroendokrynne trzustki – podsumowanie zaleceń

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na nowotwory neuroendokrynne żołądka i dwunastnicy z uwzględnieniem gastrinoma

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na nowotwory neuroendokrynne żołądka i dwunastnicy z uwzględnieniem gastrinoma – podsumowanie zaleceń

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na nowotwory neuroendokrynne układu pokarmowego

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na nowotwory neuroendokrynne układu pokarmowego – podsumowanie zaleceń

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na raka gruczołu krokowego

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na raka gruczołu krokowego – podsumowanie zaleceń

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na czerniaki

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na czerniaki – podsumowanie zaleceń

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na raki skóry

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na raki skóry – podsumowanie zaleceń

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na mięsaki kości

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na mięsaki kości – podsumowanie zaleceń

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na mięsaki tkanek miękkich

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na mięsaki tkanek miękkich – podsumowanie zaleceń