Realizowane projekty UE

Projekt „Zakup sprzętu medycznego PET-CT oraz budowa bunkra na potrzeby Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie”

Projekt „Działania w zakresie profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi dla kobiet makroregionu centralnego”

Projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie”

Projekt “Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)”

Projekt “Centrum Doskonałości Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej – CeDEON”

Projekt “Modernizacja zakładów radioterapii Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie”

Projekt “Odtworzenie infrastruktury do diagnostyki i terapii chorób układu oddechowego CO-I poprzez wymianę wyrobów medycznych”

Projekt “Unowocześnienie zasobów infrastrukturalnych Centrum Onkologii-Instytut poprzez wymianę sprzętu i aparatury medycznej”

Projekt “Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”

Projekt “Opracowanie innowacyjnych kompozycji dermatologicznych do stosowania w trakcie radioterapii – ONKOKOSMETYKI”

Projekt “Czujność onkologiczna w praktyce – ogólnopolski cykl kursów doskonalących w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów oraz leczenia powikłań i bólu u pacjentów onkologicznych”

Projekt “Nowoczesny Szpital, Nowoczesny ZOZ”

Projekt “ONKO.SYS – Kompleksowa infrastruktura informatyczna dla badań nad nowotworami”

Uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyć finansowych dotyczących realizacji umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.