Opracowanie innowacyjnych kompozycji dermatologicznych do stosowania w trakcie radioterapii-ONKOKOSMETYKI

  • cel projektu:

wytworzenie preparatów do zastosowania na skórę napromienioną w wyniku wykonania radioterapii i radiochemioterapii

  • planowane efekty:

ograniczenie skutków ubocznych napromieniania skóry

  • wartość projektu:

3 068 164,17 zł

  • Dofinansowanie projektu ze środków europejskich:

2 047 949,58 zł

Termin realizacji projektu: do 30 maja 2020 roku