Celem bezpośrednim projektu ONKO.SYS jest wzrost potencjału naukowo-badawczego w zakresie chorób nowotworowych oraz umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z wykorzystaniem technologii społeczeństwa informacyjnego.

Do szczegółowych celów projektu zaliczyć należy:

  • poprawę jakości i dostępności danych naukowych gromadzonych w zbiorach Centrum Onkologii,
  • optymalizację działań naukowych, translacyjnych i praktycznych w onkologii polskiej poprzez integrację zasobów informacji na temat patogenezy, cech kliniczno-patologicznych, molekularnych i epidemiologicznych chorób nowotworowych i powiązanie tych zasobów z dedykowanymi narzędziami bioinformatycznymi,
  • przebudowę organizacji gromadzenia danych o nowotworach występujących na terenie całej Polski poprzez zastosowanie nowoczesnych aplikacji dostępnych on-line,
  • rozbudowę infrastruktury informatycznej Centrum Badawczego Biologii i Medycyny Translacyjnej umożliwiającej przekształcenie go w „zdalne laboratorium”,
  • utworzenie nowoczesnej zintegrowanej platformy świadczenia zaawansowanych usług informacyjnych i analitycznych do celów badawczych i naukowych, która udostępniona zostanie zarówno polskim jak i zagranicznym jednostkom naukowo-badawczym.

Całkowita wartość projektu: 27 616 299,74 zł
Dofinansowanie projektu ze środków europejskich: 27 616 299,74 zł

Okres realizacji projektu: 2013 – 2015

Artykuły: