W ramach prac Działu Monitorowania i Koordynacji Narodowej Strategii Onkologicznej prowadzone są analizy we współpracy z ekspertami dziedzinowymi.

Celem analiz jest ocena obecnego stanu funkcjonowania systemu opieki onkologicznej w obszarze profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia nowotworów.  Dodatkowo analizy mają na celu monitorowanie realizacji poszczególnych zadań Narodowej Strategii Onkologicznej oraz ocenę wpływu wdrożonych rozwiązań na poprawę jakości opieki onkologicznej.

Sprawozdania z realizacji NSO:

Raport Otwarcia Narodowej Strategii Onkologicznej

Raport prezentuje dane wyjściowe dla 7 nowotworów wskaźnikowych (o dużej częstości i istotności problemu społecznego, które stanowią ponad 50% nowotworów złośliwych w Polsce, dla których w większości możliwe jest wdrożenie skutecznej profilaktyki pierwotnej  i/lub wtórnej, o ustalonej ścieżce diagnostyczno-terapeutycznej).

Wyniki osiągane przez polskich pacjentów mogą stanowić właściwy miernik postępu w opiece onkologicznej w Polsce.

Nowotwory wskaźnikowe:

  • nowotwory złośliwe płuca
  • nowotwory złośliwe jelita grubego
  • nowotwory złośliwe piersi
  • czerniaki
  • nowotwory złośliwe szyjki macicy
  • nowotwory złośliwe jajnika
  • nowotwory złośliwe gruczołu krokowego

Szczegółowy opis najważniejszych elementów wpływających na skuteczność i jakość leczenia pozwoli porównać wyniki po 5. i 10. latach obowiązywania Narodowej Strategii Onkologicznej.

Raport otwarcia NSO