Dane kontaktowe:

W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

tel.: +48 22 546 29 81

fax.:+48 22 643 31 71

e-mail: rehab@nio.gov.pl

Sekretariat zakładu:

tel: 22 546 25 86

Marta Wrońska

Jak do nas trafić:

Wejście „A”, Budynek F  koniec głównego korytarza

Kierownik –  dr n. kult. fiz. Hanna Tchórzewska-Korba

Fizjoterapeuta – specjalista II stopnia

Od 1990 r. –  Członek założyciel Fundacji Hospicjum Onkologiczne im. św. Krzysztofa w Warszawie. 1998 r.  –  Przewodnicząca Rady Fundacji

Od 1994  r. – Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Od 1999 r. –  Nauczyciel akademicki

Zespół:

mgr Dorota Szcześniak – Koordynator ds. fizjoterapii

mgr Dariusz Rudziński – Koordynator pracy

Opis zakładu:

Zakład Rehabilitacji pracuje w strukturze ambulatoryjnej i w wszystkich klinikach Narodowego Instytutu Onkologii. Zajmujemy się fizjoterapią  pacjentów leczonych z powodu nowotworów o różnym umiejscowieniu. We współpracy z pracownikami Zakładu Psychoonkologii  dbamy o sprawność psychofizyczną naszych pacjentów.

W zakresie  pracy ambulatoryjnej prowadzimy  zajęcia  z zakresu fizjoterapii  dla pacjentów kierowanych z innych przyczyn niż onkologiczne. W ambulatorium udzielane są porady lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej oraz zabiegi z zakresu fizjoterapii w strukturze poradni ogólnoustrojowej oraz zabiegów fizjoterapeutycznych. Posiadamy pracownie kinezyterapii, fizykoterapii oraz hydroterapii.

Zakład specjalizuje się w:

 • usprawnianiu pacjentów po lub w trakcie choroby nowotworowej
 • profilaktyce  i  edukacji w zakresie wtórnych obrzęków limfatycznych
 • kompleksowym  leczeniu zachowawczym pacjentów z obrzękami  limfatycznych pierwotnymi i wtórnymi kończyn górnych i dolnych
 • kompleksowej zachowawczej terapii pacjentów z powodu obrzęków o innym umiejscowieniu
 • usprawnianiu pacjentów chorujących na nowotwory o innym umiejscowieniu
 • fizjoterapii pacjentów leczonych z powodu mięsaków tkanek miękkich i kości szczególnie po alloplastyce stawu biodrowego lub kolanowego
 • fizjoterapii pacjentów po rekonstrukcjach (z tkanek własnych i przy pomocy implantów)
 • usprawnianiu pacjentów po operacyjnym i radioterapeutycznym leczeniu guzów mózgu
 • fizjoterapii pacjentów po lub w trakcie chemioterapii
 • fizjoterapii w celu zmniejszenia ubocznych skutów radioterapii
 • fizjoterapii pacjentów wymagających usprawniania z innych niż nowotworowe powodów

Zasady przyjęcia na oddziały:

 • skierowanie do poradni specjalistycznej rehabilitacyjnej
 • skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne

 

Obecnie bierzemy udział w wieloośrodkowym badaniu dotyczącym profilaktyki przeciwobrzękowej kobiet leczonych z powodu raka gruczołu piersiowego .

Priorytetem naszym jest usprawnianie pacjentów z pierwotnymi i wtórnymi obrzękami limfatycznymi.