Dr hab. n. med. Beata Jagielska – dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego otrzymała 25 marca Nagrodę Wizjoner Zdrowia Wprost w kategorii „Wizjoner Medycyny Personalizowanej”.

Pani dr hab. n. med. Beata Jagielska, określona w laudacji ambasadorką medycyny personalizowanej w Polsce, przez wiele lat pełniła funkcję Prezesa Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej. Przyjmując nagrodę powiedziała, że to niezwykła radość móc odkrywać nowe terapie i leczyć nimi pacjentów, dając coraz większe szanse na powrót do zdrowia. Pokreśliła także jakim zaszczytem jest móc mieć wkład w tak dynamicznie rozwijającą się dziedzinę medycyny jaką jest onkologia.

Podczas gali nagrodzono wielu znamienitych naukowców, lekarzy i pracowników ochrony zdrowia. Po raz pierwszy określano ich Wizjonerami – Reformatorami, ponieważ jak powiedział jeden z laureatów – czas na wizje już minął, nadszedł czas na rzeczywiste zmiany.

Jak czytamy na stronie Wprost „Wizjonerzy Zdrowia. Reformatorzy 2024” to nagrody dla osób, które maja odwagę patrzeć w przyszłość, planować i wprowadzać zmiany w medycynie i systemie ochrony zdrowia. Podczas gali redakcja Wprost nagrodziła wiele wybitnych osobowości świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia, które na co dzień, swoją wytrwałą pracą, zmieniają polską medycynę i opiekę nad pacjentami.

Czym jest medycyna personalizowana*

Idea medycyny personalizowanej opiera się na zastosowaniu kryteriów molekularnych do doboru właściwej strategii terapeutycznej dla właściwego pacjenta we właściwym czasie i/lub na określeniu molekularnych predyspozycji do konkretnej choroby u konkretnej osoby, w celu podjęcia właściwych działań prewencyjnych we właściwym czasie. Dynamiczny rozwój tego nowego podejścia terapeutycznego jest bezpośrednio związany ze skokowym postępem badań nad genetyką człowieka w ostatniej dekadzie. Zastosowanie kryteriów molekularnych umożliwia podział pacjentów na podgrupy – podobne pod względem charakterystyki genetycznej – w ramach jednej jednostki chorobowej. Medycyna personalizowana oznacza więc więcej metod leczenia dostosowanych do indywidualnych cech pacjenta i jego choroby. Chodzi o dostosowanie terapii określonej choroby do konkretnego pacjenta. Wiedząc, na co jest chory i czym go leczyć, w zależności od uwarunkowań genetycznych możemy to leczenie zmodyfikować, zmieniając np. lek lub jego dawkę w oparciu o profil molekularny danego pacjenta. W ten sposób eliminowany jest dobór leczenia metodą „prób i błędów”. Ewolucyjnie następuje zmiana paradygmatu z leczenia jednym rodzajem terapii całej populacji (one size fits all) na leczenie personalizowane.

*Źródło: http://pkmp.org.pl