Szanowni Państwo,

platforma kierowana jest do lekarzy realizujących etap pogłębionej diagnostyki w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy i została przygotowana przez Centralny Ośrodek Koordynujący w ramach realizacji zadania pn. „Certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy” wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie a Ministrem Zdrowia.

Celem platformy jest przeprowadzenie pilotażu ewaluacji oraz certyfikacji umiejętności osób wykonujących badania kolposkopowe w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy. Wyniki pilotażu posłużą do tworzenia planowanej na kolejne lata, ustawicznej certyfikacji kolposkopistów. Platforma składa się z 30 zestawów przypadków klinicznych pacjentek z różnymi zmianami fizjologicznymi
i patologicznymi szyjki macicy. Zadaniem uczestnika będzie zapoznanie się z opisem klinicznym przypadku, załączonymi kolpofotogramami oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące danego przypadku.

Więcej informacji pod linkiem:  https://kolposkopia.nio.gov.pl/ 

ZAPRASZAMY!