14 czerwca jest dniem narodzin Karla Landsteinera, który w roku 1901 odkrył grupy krwi, za co w roku 1930 otrzymał nagrodę Nobla.
Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy do tej pory zdecydowali się na bezinteresowne ofiarowanie cząstki siebie drugiemu człowiekowi. To dzięki Dawcom Krwi każdego dnia możemy ratować zdrowie i życie wielu ludzi, którzy zdani są wyłącznie na ofiarność drugiej osoby.
Pozostałych zachęcamy do udziału w organizowanych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa akcjach:https://www.rckik-warszawa.com.pl/