12 lutego w Sejmie RP odbyła się konferencja “Wiedza, świadomość, życie”, zorganizowana przy współpracy Pani Moniki Wielichowskiej – Wicemarszałka Sejmu, Minister Zdrowia – Pani Izabeli Leszczyny oraz Minister Edukacji – Pani Barbary Nowackiej.

Tematem przewodnim spotkania były edukacja zdrowotna i profilaktyka onkologiczna. Rozmawiano między innymi o możliwych działaniach w zakresie profilaktyki zdrowotnej, dostępności do diagnozy, leczenia i finansowania badań oraz o walce ze stereotypami w obszarze wiedzy o nowotworach.

Wśród zaproszonych prelegentów nie zabrakło przedstawicieli Narodowego Instytutu Onkologii. NIO – PIB reprezentowała Dyrektor Instytutu – dr hab. n. med. Beata Jagielska oraz prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński, dr n. med. Janusz Meder i dr n. o zdr. Paweł Koczkodaj.

W swoim wystąpieniu prof. Jagielska podkreślała kluczową rolę edukacji w profilaktyce nowotworowej. „Mówienie o zdrowym trybie życia to działanie długofalowe. Młodzi ludzie, którzy dziś zaczną dbać o siebie, efekty zdrowotne zobaczą w wieku średnim, a nawet starszym. To jest moment, abyśmy nauczyli nasze dzieci i wnuki, jak żyć w przyszłości”, mówiła. Dyrektor podkreśliła także, jak ważna jest współpraca między ośrodkami w budowaniu wśród pacjentów świadomości dotyczącej dostępności badań profilaktycznych. Zdaniem prof. Jagielskiej ogromną rolę w komunikacji odgrywają samorządy – „Nadal mamy pacjentów, którzy są wykluczeni komunikacyjnie. Musimy dotrzeć do samorządów. To właśnie samorządy wiedzą, w jaki sposób informować tych, którzy mają trudności z komunikowaniem się w dużym ośrodku, którzy nie mają narzędzi, dzięki którym mogą zapisać się na wizyty czy też dowiedzieć się o miejscu, w które przyjedzie np. mammobus”, wyjaśniała.

Prof. Mariusz Bidziński podkreślił w swojej wypowiedzi znaczenie kompleksowych i scentralizowanych działań na rzecz profilaktyki – „Dzisiaj możemy powiedzieć, że racją stanu jest wyedukowane i zdrowe społeczeństwo. By do tego dojść, musimy stworzyć pewien program. Program ten musi być konsekwentnie realizowany bez względu na różnego rodzaju działania polityczne. Powinien być priorytetem”, przekonywał.

Nadzieje związane ze słuszną rolą medycyny wyraził także dr Janusz Meder. „Myślę, że będziemy zarządzali zdrowiem, a nie chorobą” – powiedział.

Dr Paweł Koczkodaj przedstawił uczestnikom konferencji statystyki dotyczące zachorowalności na nowotwory złośliwe – „90-95% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe jest powodowane przez czynniki zewnętrzne, na które mamy doskonały wpływ, które możemy ograniczać i modyfikować”. Przybliżył także 12 zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, dodając: „w przypadku przestrzegania wszystkich zaleceń przez wszystkich Europejczyków moglibyśmy mówić o pięćdziesięcioprocentowej redukcji zgonów nowotworowych” – dodał, zachęcając tym samym do korzystania z dostępnych badań profilaktycznych.

Ze szczegółami wspomnianych wytycznych można zapoznać się na stronie: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/europejski-kodeks-walki-z-rakiem

Informacje o badaniach profilaktycznych znajdują się między innymi na stronie Kampanii Planuję Długie Życie: https://planujedlugiezycie.pl/bezplatne-badania-szukaj-placowki/

Spotkanie zakończyły wystąpienia Minister Zdrowia – Pani Izabeli Leszczyny i Minister Edukacji – Pani Barbary Nowackiej oraz debata ekspercka nt. promocji zdrowia i profilaktyki oraz możliwych działań w zakresie polityki prozdrowotnej.