Dla pacjentów Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy to przede wszystkim miejsce, gdzie leczą się w przebiegu choroby nowotworowej. Nie można jednak zapominać o tym, że Instytut to także uznany na świecie ośrodek badawczy z najwyższej klasy ekspertami. Wielu z nich na co dzień łączy pracę z pacjentami z pracą naukową i badawczą, uczestnicząc w międzynarodowych programach, sympozjach czy kongresach.

Aktywny udział w zakończonym kilka dni temu Kongresie ESMO Sarcoma and Rare Cancers, który odbył się w Lugano, wzięli:

Prof. P. Rutkowski, Prof. H Koseła-Paterczyk oraz dr Pawel Sobczuk z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków NIO-PIB, Prof. Iwona Ługowska z Oddziału Badań Wczesnych Faz i Prof. Lucjan Wyrwicz z Kliniki Onkologii NIO-PIB.

Profesor Piotr Rutkowski wygłosił wykłady dotyczące znaczenia resekcji R2 w mięsakach przestrzeni zaotrzewnowej oraz wspólnie z prof. Iwoną Ługowską omówił aktualne standardy w diagnostyce i leczeniu czerniaka gałki ocznej.

Dr hab. Hanna Koseła-Paterczyk w sesji prac oryginalnych omawiała, jako dyskutant, prezentowane tam prace dotyczące leczenia GIST i mięsaków tkanek miękkich z wykorzystaniem nowych koniugatów i terapii komórkowych.

Dr Paweł Sobczuk, jako członek Komitetu Młodych Onkologów, poprowadził sesje mentoringowe i omówił ciekawe przypadki kliniczne dedykowane młodym adeptom onkologii.

Jako dyskutant, prof. Lucjan Wyrwicz w czasie sesji plakatowej omawiał prace dotyczące raka odbytu.

Ponadto w sesji plakatowej prof. Piotr Rutkowski zaprezentował nowy prognostyczny nomogram dla pacjentów z rozpoznaniem mięsaka Ewinga, a dr Paweł Sobczuk wyniki analizy leczenia systemowego pacjentów chorych na zaawansowanego mięsaka maziówkowego.