Realizacja prac remontowo – budowlanych w ramach Umowy nr 2787/2021/PZUZ/20/CENTRALA zawartą z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A.

Wysokość przyznanych środków: 400 000 zł brutto.

Zakres prac: remont pomieszczeń i wejść przy ul. Wawelskiej.