Inicjatywa „4.UNCAN.eu” ma na celu opracowanie strategicznego programu UNCAN.eu zaproponowanego przez Radę Misji i Europejski Plan Walki z Nowotworami. Celem UNCAN sa wszelkie działania na rzecz lepszego ZROZUMIENIE NOWOTWORÓW (ang. UNDERSTANDING CANCER), co będzie podstawą osiągnięcia nowego przełomu w profilaktyce i leczeniu chorych na nowotwory. Zakłada się że przyczyni się to do ratowania życia Europejczyków i pomoże zapewnić optymalną jakość życia osobom, które zachorowały na choroby nowotworowe.
Jako kluczowe wydaje się pozyskanie wiarygodnych danych pochodzących z badań nad nowotworami na poziomie nauk podstawowych oraz zebranych z praktyki klinicznej, ich integracja na niespotykaną dotąd skalę z poszanowaniem rozporządzeń o ochronie danych osobowych.