CAN.HEAL „Building the EU Cancer and Public Health Genomics platform” realizowany w ramach programu Komisji Europejskiej EU4HEALTH, konkurs: EU4H-2021-PJ2.

Opis projektu:

 

Konsorcjum Can.Heal adresuje swoje działania na rzecz profilaktyki, diagnozy, leczenia i nauki poprzez wykorzystanie zdobyczy spersonalizowanej medycyny w onkologii. Integracja standardowego postepowania uwzgledniająca indywidualizację podejścia na rzecz każdego chorego, wydaje się, że pozwoli uzyskać wyższą korzyść dla pacjentów i obywateli w obszarach takich jak profilaktyka, diagnozowanie i leczenie nowotworów. Projekt Can.Heal skupia się na wykorzystaniu w praktyce klinicznej technologii sekwencjonowania nowej generacji do profilowania genetycznego komórek nowotworowych, poprzez porównywalną jakość diagnostyki molekularnej, zharmonizowaną interpretację danych oraz ujednolicony sposób podejmowania decyzji terapeutycznych w całej EU. Projekt Can.Heal stanowi fundament do wdrożenia genetyki molekularnej do zdrowia publicznego w zakresie onkologii (onkogenomiki) także uwzględniając biobankowanie, aspekty etyczne i prawne związane z wykorzystaniem dostępu i współdzieleniem danych klinicznych.

 

Okres realizacji projektu: 01.11.2022-31.10.2024

 

Lider projektu: Sciensano, Belgia

 

Konsorcjanci: 39 podmiotów z całej Europy

Kierownik projektu w NIO-PIB: dr hab. n. med. Iwona Ługowska– Profesor Instytutu

Biuro projektu w NIO-PIBBiuro Współpracy Międzynarodowej; ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

Strona internetowa projektuhttps://canheal.eu/

 

Wartość projektu: 8 190 468,00 Euro

Kwota dofinansowania dla NIO: 39 376,00 Euro