Program crANE ma na celu opracowanie zaleceń na rzecz budowy w Europie infrastruktury Wielodyscyplinarnych Centrów Onkologicznych (CCC-Comprehensive Cancer Centres)
poprzez określenie definicji i zakresu jej zadań, sposobu funkcjonowania oraz koordynacji nna poziomie krajów członkowskich. Tworzenie sieci EU jest uważane za fundamentalny krok w kierunku poprawy opieki nad chorymi na nowotwory, także niwelowania niedopuszczalnych dysproporcji opieki onkologicznej występującej w całej EU, w szczególności z zakresu szybkiej diagnostyki i rekomendowanego leczenia.