IDEA4RC „Intelligent Ecosystem to improve the governance, the sharing and the re-use of health Data for Rare Cancers” realizowany w ramach programu Komisji Europejskiej HORIZON EUROPE, konkurs: HORIZON-HLTH-2021-TOOL-06.

 

Opis projektu:

IDEA4RC, czyli „Inteligentny ekosystem dla poprawy zarządzania, udostępniania i wtórnego wykorzystania danych dotyczących rzadkich nowotworów”, jest projektem realizowanym w latach 2022 – 2026, w ramach programu Horizon Europe.  Celem jest stworzenie środowiska IT do badań nad tą grupą nowotworów poprzez wykorzystanie nowych technologii w zakresie interoperacyjności i aplikacji sztucznej inteligencji do integracji rozproszonych zasobów bazodanowych, uzyskanie informacji z istniejących ustrukturalizowanych i nieustrukturalizowanych danych medycznych oraz wykorzystanie technik analiz sfederowanych. Ważnym aspektem w projektowaniu ekosystemu będzie zachowanie zasad etyki i ochrony danych osobowych zgodnie z istniejącymi regulacjami.

Narodowy Instytut Onkologii jest szczególnie zaangażowany w realizację zadania nr 8: Pilot data sharing for rare cancer epidemiology, research and care.

Okres realizacji projektu: 01.09.2022-31.08.2026

Lider projektu: FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI, Włochy

Konsorcjanci: 25 podmiotów z całej Europy

Kierownik projektu w NIO-PIB: dr hab. n. med. Magdalena Rosińska – Profesor Instytutu

Biuro projektu w NIO-PIB: Biuro Współpracy Międzynarodowej; ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

Strona internetowa projektu:  https://www.idea4rc.eu/

Wartość projektu: 8 190 468,00 Euro

Kwota dofinansowania dla NIO: 330 158,00 Euro