PROJEKT “Joint Action on Networks of Expertise”

Projekt JANE – Joint Action on Networks of Expertise – realizowany w ramach  Komisji Europejskiej EU4HEALTH, EU4H-2021-JA-IBA, nr 101075328

Program JANE ma na celu ustanowienie w Europie siedmiu nowych onkologicznych sieci eksperckich na rzecz chorych na nowotwory o niekorzystnym rokowaniu, chorych w wieku 15-39, chorych po zakończeniu leczenia onkologicznego, leczenia paliatywnego, a także rozwoju spersonalizowanej profilaktyki pierwotnej i zastosowania technologii „omics” i „hi-tech”.
Każdej sieci eksperckiej są dodatkowo przypisane przekrojowe zadania na rzecz integracji między sieciami EU a państwami członkowskimi m.in. wykorzystania European Reference Network (ERN); integracji infrastruktury informacyjno-technologicznej, w tym wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji; jak również integracji standardowej opieki zdrowotnej z badaniami naukowymi.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy jest liderem dwóch pakietów pracy : WP5- nowotwory o niekorzystnym rokowaniu pod przewodnictwem Pani Prof. Iwony Ługowskiej i   WP7- opieka po zakończeniu leczenia onkologicznego pod przewodnictwem Pana Prof. Piotra Rutkowskiego . Nowa jakość onkologicznej opieki zdrowotnej oraz rozwój nauki, ma się stać znakiem rozpoznawczym EU skierowanym na rzecz poprawy zdrowia prawie pół miliona obywateli.

Cel główny projektu:

Dwa główne założenia projektu JANE to:
1) przygotowanie wytycznych niezbędnych do uruchomienia sieci eksperckich;
2) mapowanie obecnie istniejących sieci współpracujących z UE w celu zwiększenie efektywności funkcjonowania nowych sieci eksperckich.

Okres realizacji projektu:  01.10.2022-30.09.2024

Lider projektu: Fondazione IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI, MILAN, ITALY

Konsorcjanci: 42 podmioty z całej Europy

Kierownik projektu w NIO-PIB: dr hab. n. med. Iwona Ługowska – Profesor Instytutu

Biuro projektu w NIO-PIB: Biuro Współpracy Międzynarodowej; ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa; tel: 22 546 2681;

Strona internetowa projektuhttps://jane-project.eu/

Wartość projektu: 3 629 146,39 Euro

Kwota dofinansowania dla NIO:  235 913,00  Euro