Projekt PCM4EU „Precision Cancer Medicine for all” jest realizowany w ramach programu Komisji Europejskiej EU4HEALTH, konkurs: EU4H-2021-PJ2.

 

Opis projektu:

Nowotwór jest jedną z głównych przyczyn śmierci i zachorowalności w UE z 3,7 milionami nowych przypadków każdego roku. Spersonalizowana medycyna onkologiczna (PCM-Personalised Cancer Medicine) to nowe podejście, które może przyjść z pomocą w przypadku choroby nowotworowej. Powodzenie PCM zależeć będzie od dostępu do odpowiedniej diagnostyki molekularnej i spersonalizowanych badań. Obecnie istnieje nierówność w dostępie do spersonalizowanej medycyny pomiędzy krajami UE oraz w ich obrębie. Konsorcjum PCM4EU ma na celu poprawę przeżywalności i jakości życia pacjentów onkologicznych w UE w oparciu o najlepsze praktyki.

 

Narodowy Instytut Onkologii we współpracy z Centre Leon Berard w Lyon jest liderem pakietu zadania nr 6: Edukacja

Okres realizacji projektu: 01.01.2023-31.012.2024

Lider projektu:  Academisch Ziekenhuis Leiden, Holandia

Konsorcjanci: 18 podmiotów z całej Europy

Kierownik projektu w NIO-PIB: dr hab. n. med. Iwona Ługowska – Profesor Instytutu

Biuro projektu w NIO-PIB: Biuro Współpracy Międzynarodowej; ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

Strona internetowa projektu:  w budowie

Wartość projektu: 2 943 458,99 Euro

Kwota dofinansowania dla NIO: 128 400,00  Euro