Projekt pt.: Mapping the Evidence for the World Health Organization (WHO) Classification of Tumours: a Living Evidence Gap Map by Tumor Type (WCT EVI MAP) uzyskał finansowanie ze środków Komisji Europejskiej Horyzont Europa w wysokości 2,7 miliona euro. Ten czteroletni projekt rozpoczął się 1 lipca 2022 roku i jest realizowany przez 7 zespołów badawczych z 6 krajów (Francja, Hiszpania, Polska, Niemcy, Wielka Brytania, Singapur). Liderem projektu jest Międzynarodowa Agencja Badań nad Nowotworami (IARC, WHO, Lyon). Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy realizuje pakiet zadań kierowany przez dr hab. Magdalenę Chechlińską, przy współpracy prof. Magdaleny Kowalewskiej, dr hab. Grzegorza Rymkiewicza, dr hab. Joanny Didkowskiej.

Klasyfikacja nowotworów WHO, wydawana w postaci serii książek (tzw. WHO Blue Books) stanowi podstawę diagnostyki, a tym samym leczenia i opieki nad pacjentami, a także badań epidemiologicznych i profilaktyki. Tworzenie tego globalnego narzędzia referencyjnego jest czasami utrudnione przez brak wysokiej jakości dowodów.

Głównym celem projektu WCT EVI MAP jest synteza dostępnych danych służących klasyfikacji nowotworów, obejmujących nie tylko klasyczne cechy nowotworów, ale również nowe aspekty charakterystyki, takie jak np. cechy molekularne czy odpowiedź na leczenie. W oparciu o nowoczesną metodę Evidence Gap Maps (EGM), która po raz pierwszy będzie wykorzystana w biomedycynie, zostanie opracowane narzędzie, które zapewniać będzie na bieżąco aktualizowaną, powszechnie dostępną syntezę wiarygodnych dowodów oraz identyfikować będzie braki i obszary danych o niskim poziomie wiarygodności. Narzędzie to będzie podstawą nowoczesnej klasyfikacji nowotworów i wdrożenia „patologii opartej na faktach”, będzie promować stosowanie wyższych standardów w diagnostyce, leczeniu i badaniach naukowych.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkami:

Press release

IARC LinkedIn post

IARC Twitter post