Cel projektu:
Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland

Kwota dofinansowania: 366 300,-

Termin realizacji: od 2021-06-01 do 2023-05-31

Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie przystąpił do realizacji projektu w ramach ogłoszonego przez Naukową Agencję Wymiany Akademickiej programu WELCOME TO POLAND.

Celem Programu Welcome to Poland jest wsparcie zdolności instytucjonalnej uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie w obszarze obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry akademickiej.

Pełna informacja o programie na stronie: https://nawa.gov.pl/instytucje/welcome-to-poland

W ramach programu NIO-PIB w Warszawie zgłosił projekt „Welcome NIO”, który ma służyć poprawie umiędzynarodowienia Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

W ramach projektu powstaną narzędzia do promocji Instytutu na arenie międzynarodowej oraz będą uruchomione mechanizmy promocji, które mają pomóc w jego promocji i rozpoznawalności za granicą.

W ramach projektu powstały:

  • Film o historii Instytutu:

Projekt finansowany przez NAWA z grantu „Witamy NIO”