„Doposażenie zakładów radioterapii – wymiana aparatów HDR” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna

W dniu 28 maja 2021 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Doposażenie zakładów radioterapii  – wymiana aparatów HDR” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa od Ministerstwa Zdrowia. Nr umowy 1/6/15/2021/97/442

Wartość inwestycji: 2 532 035,05 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 2 500 000 zł.

Termin realizacji: do 30 czerwca 2022 roku

Celem zadania jest dążenie do zapewnienia lepszego dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych poprzez wymianę wyeksploatowanego sprzętu do radioterapii – aparatów HDR do brachyterapii, których wiek liczony od momentu rozpoczęcia udzielania za ich pomocą świadczeń zdrowotnych do dnia 31.12.2021 r., wynosi co najmniej 10 lat.