Badania kliniczne

Badania kliniczne to rodzaj badań naukowych z udziałem ludzi. Za pośrednictwem badań klinicznych lekarze znajdują nowe sposoby na poprawę leczenia i jakości życia osób cierpiących na określone choroby.

Naukowcy projektują badania kliniczne nad rakiem tak, aby przetestować nowe metody:

  • leczenia raka,
  • znalezienia i diagnozowania raka,
  • zapobiegania rakowi,
  • radzenia sobie z objawami raka i skutkami ubocznymi jego leczenia.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy jest ośrodkiem o znaczącym potencjale w zakresie badań klinicznych dzięki dużej populacji pacjentów, wykwalifikowanym specjalistom, wysokiej jakości prowadzonych badań oraz możliwości prowadzenia kompleksowych badań od 1 do 3 fazy.

W Instytucie prowadzonych jest obecnie około 500 aktywnych badań klinicznych na różnych etapach zaawansowania oraz o różnym charakterze – komercyjnym i niekomercyjnym. Około 25 lekarzy Instytutu pełni rolę głównych badaczy.

Obsługą i koordynacją badań klinicznych prowadzonych w NIO-PIB  zajmuje się Dział Badań Klinicznych, który podlega bezpośrednio Pełnomocnikowi Dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych – prof. dr n. med. Piotrowi Rutkowskiemu.

Jeśli Pacjent wymaga leczenia raka, badania kliniczne są jedną z dostępnych ścieżek leczenia. Badania kliniczne prowadzone są we wszystkich stadiach raka, i często są jedyną formą dostępu do nowych leków.

Należy zapytać lekarza prowadzącego, czy badanie kliniczne jest dobrą opcją leczenia choroby w danym przypadku.

Lista aktywnych badań klinicznych – pobierz.

Możliwe jest wysłanie zapytania wraz z krótkim opisem swojej choroby, dotyczącego dostępnych badań klinicznych w NIO-PIB na adres mailowy: badaniakliniczne@nio.gov.pl

Sponsorzy będący zainteresowani przeprowadzeniem badania klinicznego w NIO-PIB powinni skontaktować się z wybranym głównym badaczem lub Działem Badań Klinicznych, pod adresem mailowym: badaniakliniczne@nio.gov.pl

Podstawą prowadzenia badań klinicznych w NIO-PIB jest zawarcie umowy trójstronnej pomiędzy Sponsorem, głównym badaczem i NIO-PIB. Koordynacją procesu negocjowania i zawierania umowy na badanie kliniczne zajmuje się Dział Badań Klinicznych.

W przypadku jakchkolwiek dodatkowych pytań w zakresie realizacji badań klinicznych zapraszamy do kontaktu z Działem Badań Klinicznych pod adresem mailowym: badaniakliniczne@nio.gov.pl.pl