Odbywające się na początku czerwca IX Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej, zorganizowane we współpracy z Polską Koalicją Medycyny Personalizowanej (PKMP) oraz British Embassy Warsaw, przyniosło cenne dyskusje na temat personalizacji medycyny, poprawy jakości diagnostyki oraz optymalizacji ścieżki pacjenta.

Forum otworzyli przedstawiciele kluczowych instytucji: Jen Tyldesley, Minister-Radca ds. Gospodarczych Ambasady Brytyjskiej w Warszawie, dr n. med. Andrzej Tysarowski, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, prof. dr hab. n. med. Mariusz Gujski, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Monika Pintal-Ślimak, Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz Henryka Krzywonos-Strycharska, Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas otwarcia dr n. med. Andrzej Tysarowski, obecny Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, podziękował Pani dr hab. n. med. Beacie Jagielskiej, Dyrektor NIO-PIB, która do niedawna pełniła funkcję Prezesa PKMP, za wkład pracy na rzecz Koalicji.
Bez działań Pani Profesor Jagielskiej na rzecz propagowania badań genetycznych, w szczególności w kontekście medycyny personalizowanej, w polskim systemie zdrowia, z pewnością niewiele by się zadziało. Dzięki Pani staraniom polscy pacjenci onkologiczni mają dostęp do badań genetycznych” – powiedział dr Andrzej Tysarowski i wyraził nadzieję na dalsze wsparcie Pani Profesor w kontynuacji tego dzieła.

Pierwsza część konferencji poświęcona była optymalizacji ścieżki rozwoju raka płuc. Gość specjalny, John Park, konsultant w dziedzinie medycyny oddechowej i raka płuca z Oxford University Hospitals, przedstawił brytyjskie dobre praktyki w diagnostyce i leczeniu raka płuca. Równocześnie, Centrum Onkologii w Bydgoszczy zaprezentowało polski przykład najlepszych praktyk. Na podstawie tych prezentacji, eksperci dyskutowali nad koniecznymi systemowymi zmianami dla optymalizacji ścieżki pacjenta w Polsce, z możliwością adaptacji skutecznych rozwiązań z innych krajów.

W drugiej części omówiono możliwości implementacji nowych świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącej diagnostycznych badań genetycznych w chorobach nowotworowych. Podsekretarz Stanu Pani Urszula Demkow, oraz Michał Dzięgielewski z Ministerstwa Zdrowia podkreślili znaczenie tych tematów dla resortu i wyrazili gotowość do współpracy. W dyskusji prowadzonej przez dr Tysarowskiego udział wzięli eksperci z Narodowego Instytutu Onkologii-Państwowego Instytutu Badawczego:

  • dr hab. n. med. Beata Jagielska, Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego,
  • prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Pełnomocnik Dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Przewodniczący Rady Agencji Badań Medycznych,

Dyrektor Beata Jagielska podkreśliła kluczową rolę jakości diagnostyki i certyfikacji laboratoriów akredytowanych: „Diagnostyka molekularna jest dziś na tyle wysublimowana, że nie powinna odbywać się „gdziekolwiek”. Nowe finansowanie, owszem jest potrzebne, ale jeżeli równolegle nie wprowadzimy rozwiązań organizacyjnych, to po drodze zgubimy jakość. Równolegle z finansowaniem powinny iść zmiany organizacyjne i monitorowanie wyników, a więc procedur. Bez tego nie uda nam się zwiększyć dostępu i osiągnąć dobrego wyniku molekularnego” – powiedziała.

Kolejna część spotkania skupiała się wokół immunoterapii nowotworów, w tej części swój wykład wygłosił dr hab. n. med. Renata Langfort prof. IGiChP, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Zakład Patomorfologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów. Konferencję zamknęła debata na temat potrzeby badań molekularnych w onkologii, w której ponownie udział wzięli specjaliści Instytutu – tym razem byli to:

  • prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła, Kierownik Kliniki Gastroenterologii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, członek European Society of Gastrointestinal Endoscopy oraz European Board of Gastroenterology and Hepatology
  • dr n. med. Andrzej Tysarowski, Naczelny Specjalista Diagnostyki Molekularnej, Kierownik Zakład Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego

Ważnym punktem programu były także wypowiedzi reprezentantów pacjentów, m.in. Krystyny Wechmann, Prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki, założycielka i Prezes Poznańskiego Towarzystwa Amazonki, inicjatorka, założycielka oraz Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, która wzbogaciła dyskusję o perspektywę pacjenta oraz Aleksandra Wilk, Dyrektor Sekcji Raka Płuca, Fundacja To Się Leczy.

Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej to doroczne wydarzenie, które skupia czołowych ekspertów z Europy i Polski, specjalizujących się w obszarach klinicznych, systemowych, technologii lekowych i nielekowych. Wydarzenie to koncentruje się na kluczowych zagadnieniach związanych z usprawnieniem funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz zwiększeniem skuteczności leczenia dzięki innowacyjnym terapiom personalizowanym.