Konferencja Jubileuszowa z okazji 40-lecia Zakładu Radioterapii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

 

Czerwiec to wyjątkowy miesiąc dla  Zakładu Radioterapii I Narodowego Instytutu Onkologii. W tym roku mija 40 lat od chwili  napromienienia pierwszego pacjenta. Od początku istnienia, Zakład leczy pacjentów z chorobą nowotworową. Każdego dnia w Zakładzie Radioterapii I napromienianych jest nawet 320 chorych.

Zespół, pod kierownictwem dr n. med. Doroty Kiprian, współtworzą światowej klasy onkolodzy-radioterapeuci, fizycy medyczni i technicy elektroradiologii. Motto Zakładu brzmi „Naszą tradycją jest nowoczesność”. Szczególnie teraz wybrzmiewa ono doskonale, ponieważ w Zakładzie został uruchomiony najnowocześniejszy aparat do radioterapii adaptacyjnej On-Couch – w czasie rzeczywistym, wykorzystujący sztuczną inteligencję.

Urządzenie umożliwia wykonanie planu leczenia dostosowanego każdego dnia do bieżącej topografii i ułożenia pacjenta. Dzięki temu zwiększona jest precyzja napromieniania i oszczędzane są tkanki zdrowe” – wyjaśnia dr Dorota Kiprian, kierownik Zakładu Radioterapii i Naczelny Radioterapeuta NIO-PIB.

6 czerwca 2024 roku z użyciem aparatu On-Couch poddano zabiegom pierwszego pacjenta.

Istnienie i dynamiczny rozwój radioterapii jako skutecznego narzędzia walki z chorobami nowotworowymi nie byłyby możliwe, gdyby nie prace wybitnej naukowczyni i patronki Narodowego Instytutu Onkologii – Marii Skłodowskiej-Curie nad promieniotwórczością. Badania noblistki i jej męża oraz odkrycie dwóch promieniotwórczych pierwiastków – polonu i radu, uczyniło z nich prekursorów współczesnej onkologii, w tym radioterapii.

Polska niepodległa powinna mieć (…) swój instytut radowy. Początek tego instytutu istnieje w pracowni radiologicznej założonej za moją inicjatywą w Warszawie.” – mówiła Skłodowska-Curie o Pracowni Radiologicznej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego podczas spotkania z Polonią w Chicago w 1921 roku, dodając „ (…) należy przekształcić pracownię tę w Instytut”.

Rozpowszechnienie na całym świecie metod leczenia opartych na wykorzystaniu radu przyczyniło się do powołania do życia w 1931 roku w Warszawie Instytutu Radowego, dzisiejszego NIO-PIB.

Zakład Radioterapii na Ursynowie rozpoczął działalność w 1984 roku, zaś kadrę stanowiła grupa doświadczonych radioterapeutów z „matecznika” instytutu przy ul. Wawelskiej pod kierownictwem jednego z twórców współczesnej radioterapii, prof. Andrzeja Hliniaka.

Pierwsze dekady działalności Zakładu to był czas, gdy polska radioterapia z punktu widzenia technologii, znacząco odbiegała od standardów Zachodniej Europy. Nie przeszkodziło to, aby już wtedy pod kierownictwem prof. Hliniaka i prof. Krzysztofa Bujko zostały zrealizowane wieloośrodkowe badania kliniczne dotyczące odpowiednio – napromieniania raka krtani i odbytnicy, które wyznaczyły modyfikacje strategii terapeutycznej w skali międzynarodowej. Dzięki m. in. tym osiągnięciom polska radioterapia stała się znana i ceniona na całym świecie” – mówi prof. Andrzej Kawecki, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych i kierownik Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi.

Dziś w Zakładzie Radioterapii Instytutu leczeni są Pacjenci z rozpoznaniem wszystkich nowotworów, z uwzględnieniem nowotworów rzadkich oraz chorób nienowotworowych, w których zastosowanie znajduje radioterapia. Jednostka jest jedną z największych i najnowocześniejszych ośrodków leczniczych w Polsce i Europie. Zakład pełni również rolę ośrodka referencyjnego leczenia nowotworów rzadkich.

„Tym co nas wyróżnia i czyni Zakład wyjątkowym są, niezwykle dla mnie ważne, elementy: indywidualne podejście do terapii oraz nacisk na dialog z Pacjentem. Każda ścieżka leczenia musi być uszyta na miarę potrzeb konkretnego chorego. Musimy mieć także pewność, że każdy etap terapii jest dla Pacjenta zrozumiały. Dlatego wprowadziliśmy w Zakładzie, co jest przedsięwzięciem nowatorskim, prehabilitację.” – mówi dr Kiprian.

Prehabilitacja do radioterapii, z której w ciągu zaledwie roku skorzystało ponad 1600 Pacjentów, została opracowana przez dr Kiprian oraz Zespół techników i wprowadzona w Zakładzie Radioterapii I w czerwcu 2023 roku. Ten innowatorski projekt jest jedynym w skali kraju. Obejmuje, między innymi, konsultację stomatologiczną, żywieniową, fizjoterapeutyczną czy psychologiczną, a także wizytę w Pokoju Przygotowań Chorego.

„Pokój Przygotowania Pacjenta do Leczenia jest wygodnym i bezpiecznym miejscem, gdzie każdy chory  ma czas na spokojną i rzeczową rozmowę ze specjalistą, a ten spokój w leczeniu jest niezwykle ważny” – wyjaśnia dr Kiprian.

Wiecej o Prehabilitacji można przeczytać na naszej stronie:

https://nio.gov.pl/perhabilitacja-do-radioterapii-1600-osob-skorzystalo-z-konsultacji/

W Zakładzie Radioterapii funkcjonuje także Pracownia Przygotowania Pacjentów i Kontroli Jakości Leczenia, zajmująca się kompleksowym przygotowaniem chorego do radioterapii i brachyterapii. W ramach Pracowni funkcjonują Modelarnia (zajmująca się indywidualnym przygotowaniem Pacjenta do radioterapii) oraz Tomografia Komputerowa, gdzie wykonywane są  badania do planowania leczenia. Ponadto, działa Pracownia Leczenia Napromienianiem, wyposażona w aparaty umożliwiające leczenie najnowocześniejszymi technikami radioterapii, a także Centrum Hipertermii – wyposażone w 3 aparaty do hipertermii.

Zwieńczeniem doskonałej, 40-letniej, pracy Zakładu jest zaplanowana na 8 czerwca Konferencja Jubileuszowa. Spotkanie, które odbędzie się w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym NIO-PIB podzielono na dwie części – historyczną i poświęconą wyzwaniom przyszłości.

Zaproszenie do udziału w wydarzeniu przyjęli znakomici Goście z kraju i zagranicy – autorytety w dziedzinie onkologii i radioterapii.

Nadchodzący Jubileusz to doskonała okazja do podsumowania wielu lat pracy. Dziękujemy za zaufanie naszym Pacjentom, którzy na przestrzeni minionych lat obdarzyli nas zaufaniem powierzając nam swoje zdrowie. Cieszymy się, że wraz z Zespołem możemy stale się rozwijać i realizować wiele wymagających projektów zmierzających do zaoferowania najlepszych terapii i scenariuszy leczenia. Nieustannie towarzyszące nam potrzeba rozwoju, stawianie sobie kolejnych wyzwań i indywidualne podejście do każdego Pacjenta sprawiają, że każdy (Pacjent) może liczyć na najwyższy poziom opieki. W końcu, naszą tradycją jest nowoczesność!” – podsumowuje  dr Kiprian.