Celem Sympozjum jest promowanie współpracy między badaczami nowotworów i świadczeniodawcami, firmami biotechnologicznymi, farmaceutycznymi i decydentami z USA, Kanady i krajów Europy Środkowo-Wschodniej, mającej na celu opracowanie nowych metod leczenia raka, zmniejszenie zachorowalności na raka oraz poprawę opieki nad chorymi na raka i jakości życia pacjentów oraz ich rodzin.

Podczas Sympozjum omówione zostaną potrzeby i możliwości w zakresie edukacji i szkoleń, wspólne projekty badań laboratoryjnych i klinicznych w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania i leczenia nowotworów oraz nowe inicjatywy w zakresie polityki zdrowotnej. Zbadana zostanie możliwość utworzenia think tanku promującego współpracę w powyższych obszarach między partnerami w USA, Kanadzie i Europie.

Ponadto zaprezentowane zostaną postępy współpracy NIO z Agencją Badań Medycznych w ramach dwóch niekomercyjnych badań klinicznych Agenonmela i AnnaSarc.

 

Prelegentami ze strony Narodowego Instytutu Onkologii będą:

 • Dr hab. n. med. Iwona Ługowska, prof. Instytutu; Kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz NIO-PIB; Pełnomocnik Dyrektora ds. Kontaktów Zagranicznych NIO-PIB; Koordynator Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej NIO-PIB; W-ce Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Sympozjum,
 • Dr hab. n. med. Michał Mikula, Instytutu; Zastępca Dyrektora ds. Naukowych,
 • dr hab. n. med. Piotr Rutkowski; Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków; Pełnomocnik Dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych NIO-PIB; Członek Komitetu Organizacyjnego Sympozjum,
 • Dr hab. n. med. Elżbieta Sarnowska, prof. Instytutu; Kierownik Zakładu Immunoterapii Eksperymentalnej.

 

Sesje i panele dyskujsyjne:

 

 • Możliwości współpracy: Wczesne fazy badań klinicznych, badania translacyjne i kliniczne, biomarkery,
 • Nauka zespołowa: Krajowa i międzynarodowa współpraca z organizacjami pozarządowymi, środowiskiem akademickim, farmaceutycznym i biotechnologicznym,
 • Źródła rządowego finansowania współpracy międzynarodowej,
 • Zmniejszenie obciążenia związanego z leczeniem i poprawa doświadczeń pacjentów,
 • Współpraca i możliwości: Doświadczenia Ukrainy,
 • Bieżąca współpraca w ramach MSC – wyniki MSC 2022,
 • Edukacja i szkolenia: Potrzeby i możliwości.

 

 

Strona Sympocjum: https://www.roswellpark.org/msc-symposium

Program Sympozjum: https://www.roswellpark.org/sites/default/files/2023-09/speakers-program-list_08312023.pdf